Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu WWW dostępnego pod adresem elektronicznym neonyled.eu, dalej określanego jako „Serwis”.

Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, jest Reset mikro s.c Anna Belcarz Piotr Belcarz, 21-040 Świdnik, Niepodległości 24 NIP:712-01-05-627, Regon: 430520488.

Użytkownikami Serwisu są jego Klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu (dalej jako: „Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane jedynie w celu zrealizowania umowy sprzedaży, w tym w szczególności realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Klientem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną. Mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w Regulaminie, a mianowicie w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów lub wymiany korespondencji (poczcie polskiej bądź firmie kurierskiej) oraz dla podmiotów obsługujących realizację płatności za zamówione w sklepie www.24sklep.pl towary np. banki.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo – nazwa firmy oraz dane do wystawienia faktury, NIP.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe, podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem, wykorzystywane są wyłącznie w zakresie, na który Klient wyraził zgodę, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Powierzone sklepowi www.24sklep.pl dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, wynikających z rozporządzenia RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

 • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
 • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania wydania kopii danych osobowych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt mailowy: info@24sklep.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Reset mikro s.c, 21-040 Świdnik, Niepodległości 24 – osobiście w siedzibie Administratora (Reset mikro s.c, 21-040 Świdnik, Niepodległości 24).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka Cookies

 1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, tylko jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu www.24sklep.pl Reset mikro s.c, 21-040 Świdnik, Niepodległości 24.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Aby dokonać zmiany dostępu plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
  1. Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK.”.
  2. Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
  3. Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
  4. Google Chrome – należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
   • Usuwanie plików cookie
   • Domyślne blokowanie plików cookie
   • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
   • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
   • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
  5. Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Aktualizacja 25.11.2021